Yangın Hakkında Bilgiler;

e933d2e976yangin_sivil_sinai

Yangın Hakkında Bilinmesi Gerekenler;

Yanma maddenin ısı ve oksijenle birleşmesi sonucu meydana gelen kimyasal bir olaydır.

Yanma olayının meydana gelebilmesi için aşağıdaki şekillerde görüldüğü gibi yanıcı madde ısı ve oksijenin bir arada bulunması gerekmektedir. Bu olaya Yangın Üçgeni adı verilir.

Yangının tanımını; yararlanmak amacı ile yakılan ateş dışında meydana gelen ve denetlenemeyen yanma olayına YANGIN denir.

Yangın Sebepleri

Bilgisizlik, tabiat olayları, sabotaj, kazalar, dikkatsizlik, ihmal başlıca yangın sebeplerindendir.

Yangının nedenleri;
Korunma önlemlerinin alınmaması nedenlerin başında yangına karşı önlemlerin alınmaması gelmektedir. Yangın elektrik kontağı ısıtma sistemleri lpg tüpleri (evlerde kullanılan tüp gazları) patlayıcı-parlayıcı maddelerin yeterince korunm Aya alınmamasından doğmaktadır. özellikle büyük yerleşim alanlarında konut ve iş yerlerinde çıkan yangınların büyük bir kısmı elektriğin ve lpg tüplerinin yanlış kullanımına dayanmaktadır. elektrik enerjisi aksamının teknik koşullara göre yapılmaması da yangını yaratan diğer bir neden olmaktadır. bununla birlikte kaloriferlerde ve s oba ile ısıtma yöntemlerinde bacaların temizlenmesi ve parlayıcı-patlayıcı maddeler için gerekli önlemlerin alınması halinde yangın afetinde büyük bir azalma olacaktır.

Yangına karşı hangi önlemlerin nasıl alınacağını bilmemek ve bu konuda yeterli eğitimden geçmemek yangının ö nemli nedenlerindendir. elektrikli aletlerin Doğru kullanımını bilmemek soba ve kalorifer sistemlerini yanlış yerleştirmek tavan arasına ve çatıya kolay tutuşabilecek eşyalar koymak yangını davet eder. yangının oluşumunu önlemek ve oluşan bir yangının söndürülmesini bilmek eğitim ve bilgilenmeden geçer. bu nedenle yangını önlemeyi öğrenmek kadar yangını söndürmede ilk müdahaleleri de öğrenmek gerekir.

Yangın konusunda bilgi sahibi olmak yeterli değildir. söndürülmeden atılan bir kibrit veya sigara izmaritikapatm ayı unuttuğumuz lpg tüp (evlerde kullanılan tüp gaz) ateşi söndürülmemiş ocak fişi prizde unutulmuş ütü gibi ihmaller büyük yangınlara yol açabilir.

İstem dışı oluşan olaylardan bazıları da (kalorifer kazanının patlaması elektrik kontağı gibi) yangına neden olmaktadır. ancak kendiliğinden gelişen bütün olaylar başlangıçta yeterli önlemlerin alınması sonucu olabildiği gibi bilgisizliğin de rol oynadığını görebiliyoruz. temelde bunlar olmaksızın kazaların yol açtığı yangınlar da olmaktadır.

Yangına karşı gerekli önlemler alındığı halde; bazı insanlar çeşitli amaç ve kazanç uğruna kasıtlı olarak kişi ve topluma ait bina ve tesisleri yakarak can ve mal kaybına neden olabilir.

Kontrol atına alınmış veya alınmamış bir yangın ihmal veya bilgisizlik sonucu sıçrayarak yayılarak veyahut parlayıp patlayarak daha büyük boyutlara ulaşması mümkündür. bu nedenle bu tür olaylara karşı dikkatli olmamız gerekmektedir.

Rüzgarlı havalarda kuru dalların birbirine sürtmesi yada yıldırım düşmesi ve benzeri doğa olayları sonucunda yangın çıkabilir. korunma önlemlerinin alınmaması

Yangın söndürmede kullanılan yöntemler soğutarak söndürme su ile soğutma soğutarak söndürme prensipleri içinde en çok kullanılanıdır. suyun elverişli fiziksel ve kimyasal özelliği yanıcı maddeyi boğma (yanan cismin su içine atılması sonucu oksijeni azaltma) ve yanıcı maddeden ısı alarak yangının söndürülmesinde en büyük etken olmaktadır. su yangın yerine kütlesel olarak gönderileceği gibi püskürtme lans ları ile de gönderilebilir.

Yanıcı maddeyi dağıtma yanan maddenin dağıtılmasıyla yangın nedeni olan yüksek ısı bölünür bölünen ısı düşer ve yangı yavaş yavaş söner. akar Yakıt yangınlarında bu tip söndürme yangının yayılmasına neden olacağından uygulanmaz.

Kuvvetli üfleme yanan madde üzerinde kuvvetli olarak üflenen hava alevin sönmesine ve yanan maddenin ısısının düşmesine neden olmaktadır. bu tip (soğutarak) söndürme ilkesi ile başlangıç yangınlarında başarıya ulaşılabilir. büyümüş veya belirli boyutlara gelmiş yangınlarda üfleme yangına daha fazla Oksijen sağlayacağından yangının büyümesine olur. nedenle tür söndürmeler kullanılmaz.

Havayı kesme örtme katı maddeler (kum toprak halı kilim vb) ve kimyasal bileşikler (köpük klor Azot vb) kullanılarak yanan maddenin oksijen ile temasının kesilmesi ile yapılan söndürmedir. akaryakıt yangınlarına örtü oluşturan kimyasal kullanılmaktadır.

Boğma yangının oksijenle temasının kesilmesi veya azaltılması amacıyla yapılan işlemdir. özellikle kapalı yerlerde oluşan yangınlara uygulanır. yanıcı maddenin ortadan kalkması : yanma koşullarından olan yanıcı maddenin ortadan kalkması sonucu yangının söndürülmesidir.

Söndürücü maddeler su ateşi söndüren maddeler arasında en önemlisi sudur. su özellikle a tipi yangınlar için (katı) mükemmel bir söndürücüdür.

Kum yanıcı maddelerin oksijenle ilişkisinin kesilerek söndürülmesinde kullanılır. kullanma anında kumun yanıcı maddeyi tamamen örtmesi sağlanmalıdır.

Karbondioksit gazı (co2): yanan maddenin üzerini kaplayan karbondioksit gazı yanıcı maddeyi oksijensiz bırakarak yangının söndürülmesi olayıdır. genellikle çelik tüplerde basınç altında Sıvı halde tutulur. bu gazla açık alanlarda ve hava akımının olduğu yerlerde yangının söndürülmesi oldukça zordur. kuru kimyevi toz: yangın söndürmede kullanılan etkin maddelerden birisi de kuru kimyasal tozdur. kimyasal tozların cinslerin e göre a.b.c. sınıfı yangınlar etkin bir şekilde söndürülebilmektedir. aşırı sıcaklıktan (tahta kumaş araba lastiği gibi maddelerde) oluşan Yangınlar Sıvıların ( benzin ve türevleri) tutuşmasından çıkan yangınları ve yanıcı gazların (havagazı-doğalgaz vb.) basınç altında çıkmasından oluşan yangınların söndürülmesinde kullanılmaktadır. köpük: köpük yanan yüzeyi tamamen kaplar. bunun sonucu olarak da hava ile teması keser ve ayrıca soğutma özelliğinin bulunması nedeniyle de yangın söndürücü olarak kullanılır.

Categories: Genel