Test & Drain Valve

Test & Drain Valve;

 

test_drain_valf

Test&drainvalve ( Test ve boşaltma vanası ) isminden anlaşılacağı üzere sprinkler sistemlerinde borudaki suyun boşaltılması ve sistemin test edilmesi için kullanılır aynı zamanda sisteme su verilirken sistem içindeki havayı almak içinde kullanılır.